Bu web sitesi (“web sitesi”) size PeeLHeeL Akat Mah. Şehit Erdoğan İban sokak G Blok No:14B Beşiktaş Istanbul (“PeeLHeeL”) tarafından sunulmaktadır.

Bu Web Sitesi’ne erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, Kullanım Koşulları’nın ve Kullanım Koşulları’nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların ya da bu Web Sitesi’nde belirtilen ek hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu şartların tümünü kabul ETMİYORSANIZ bu web sitesine ERİŞMEMELİ veya bu web sitesini KULLANMAMALISINIZ.

Aşağıdaki kullanım şartları, bu web sitesinin kullanımını ve web sitesine erişimi düzenler. Aynı zamanda, bu web sitesinde bulunan ya da bu web sitesi aracılığıyla erişilebilen belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler (“İçerik”) ve web sitesine yükleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz ve/veya web sitesinde yayınlayabileceğiniz belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler (“Kullanıcı İçeriği”) veya işlemler için belirli koşul ve şartları belirler. Bu gibi özel koşullar, bu kullanım koşullarına eklenebilir veya yalnızca açıkça belirlenen kapsama göre bu kullanım koşullarının yerini alabilir.

Bu Kullanım Koşulları PeeLHeeL tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu şekilde değiştirilmiş kullanım şartları, yayınlandıkları anda geçerli olurlar. Değişiklikler yayınlandıktan sonra web sitesini kullanmaya devam ederek, bu şekilde değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız.

PeeLHeeL, web sitesinde ya da İçerikte herhangi bir zamanda, uyarı yapmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma ya da kullanımı durdurma hakkını saklı tutar. PeeLHeeL, sadece kendi taktirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla PeeLHeeL veri tabanı, PeeLHeeL arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden PeeLHeeL’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “PeeLHeeL’e aittir. Üye’ler, PeeLHeeL hizmetlerini, PeeLHeeL bilgilerini ve PeeLHeeL’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PeeLHeeL’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, işbu sözleşme kapsamında PeeLHeeL tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde PeeLHeeL’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Site dahilinde tarafınızdan sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olmasının sorumluluğu bilgiyi sağlayan tarafa aittir.

Tabi olunan hukuka göre, hakkınızda sakladığımız kişisel bilgilere erişim ve bunlarla ilgili detayları talep etme, bunları güncelleme ve kişisel bilgilerinizdeki doğru olmayan hususları düzeltme ve duruma göre bilgilerin bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız olabilir. Kişisel bilgilere erişim hakkı yerel hukuki gereklilikler ile bazı durumlarda sınırlanmış olabilir. info@peelheel.com adresine e-posta göndermek suretiyle kişisel bilgilerinizi incelemeyi, değiştirmeyi veya silmeyi talep edebilirsiniz.

Topladığımız kişisel bilgiler ile bağlantılı olarak, bilgileri nasıl kullanacağımız ve sizinle nasıl haberleşeceğimiz hususları gibi sizlere bazı seçimler sunuyoruz. Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizin posta listelerinden kaldırılmasını istemek veya bir talep sunmak için lütfen bizlerle iletişim bilgilerimizden irtibat kurunuz.

Tarafımıza daha önceden vermiş olduğunuz herhangi bir rızayı geri alabilirsiniz veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine meşru gerekçelerle herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz. Tercihlerinizi makul bir süre içerisinde geleceğe yönelik olarak uygulamaya konulacaktır. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin tarafımızca kullanımı veya ifşa edilmesine dair rızanın geri alınması bazı ürün veya hizmetlerimizden faydalanamayacağınız anlamına gelebilir.

Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca PeeLHeeL’in gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle gizlilik politikasına tabidir. Bu web sitesine erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla kişisel bilgilerinizin PeeLHeeL çalışanları, ilişkili şirketleri bağlı ortaklıkları ve PeeLHeeL adına hizmet veren diğer firmalar ile paylaşılacağını ve bilgilerinizin Türkiye’de ya da yurtdışında saklanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

PeeLHeeL veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçileri (i) bu web sitesinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (ii) web sitesinin kesintisiz, güncel, güvenli ya da hatasız olacağı veya (iii) web sitesinin kullanımından elde edilecek sonuçların (web sitesindeki bilgi ve materyaller dahil) doğru, tam, kesin, güvenilir ya da herhangi bir biçimde ihtiyaçlarınızı karşılayan sonuçlar olacağına yönelik hiçbir beyan ya da garantide bulunmaz.

PeeLHeeL ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin Internet, ağ veya sunucu hizmetlerindeki kesintiler ya da ihmallere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve web sitesinin veya bunun kullanılmasını sağlayan hizmetlerin ya da PeeLHeeL tarafından gönderilen elektronik iletişimin virüs ya da diğer zararlı unsurlar içermediğine ilişkin bir garanti vermezler.

Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle PeeLHeeL’in yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Web sitesinin gerek içeriği gerekse yapısı da telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım materyallerinin kullanımı öncelikle PeeLHeeL’in yazılı rızasının alınmasını gerektirir.

PeeLHeeL veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ya da tedarikçileri, web sitesinin, içeriğin veya kullanıcı içeriğinin kullanımı, erişimi veya kullanılamaması, erişilememesinden doğan ya da bunlarla bağlantılı, doğrudan, dolaylı, sonuçta meydana gelen, cezai, tesadüfi ya da diğer hasarlardan, bu tür hasarların doğrudan ve tamamen PeeLHeeL’in suistimali veya ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar hariç, PeeLHeeL bu tür hasar olasılıkları hakkında önceden uyarılmış olsa dahi, hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

PeeLHeeL, üyelerin bilgilerinin güvende tutulması, istismara karşı korunması için her türlü makul önlemi alır. Ancak alınan önlemlere rağmen söz konusu verilerin çalınması, kaybolması bu sebeple herhangi bir zarar doğması durumunda PeeLHeeL hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Herhangi bir zamanda, bize, bizden aldığınız pazarlama e-postalarındaki üyelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya aşağıda belirtilen şekilde bizimle irtibat kurarak, tarafınıza e-posta yoluyla pazarlama iletişimi göndermememizi söyleyebilirsiniz.

info@peelheel.com adresli e-posta ile bizlerle irtibat kurarak e-posta göndermeyi durdurmamızı isteyebilirsiniz.